Термопанели с PUR, PIR и MW

Термопанелите са доказано решение за обличане на всякакъв тип търговски, промишлени, складови, представителни и жилищни сгради.

Притежават отлични термоизолационни характеристики, функционалност, определени огнеустойчивости, бърз и лесен монтаж.
Предлагаме пълната гама термопанели:
– за фасади, покриви и хладилни камери (плюсови и минусови)
– с полиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR) и каменна вата (MW)

Схема на термопанели с PUR и PIR – скрит, видим и покривен захват

Схема на термопанели с MW – скрит, видим и покривен захват

Схема на видовете захвати – монтажна сглобка

Предлагаме и доставяме пълния асортимен термопанели – стенни, покривни, хладилни, с изолации от PUR (полиуретан), PIR (полиизоцианурат) и MW (каменна вата – пожароустойчиви).
Също така всички кантови профили и окомплектовки по спецификация, крепежи.
Термопанелите се доставят по зададен разкрой за директен монтаж, в добре фолирани пакети, съгласно заданието за обекта.
Всички термопанели са с високо качество и сертифицирани с издадени Декларации за експлоатационни показатели (DoP), съгласно Регламент EU 305/2011.

Comments are closed.