References

БИЛДТРЕЙД-БГ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-10909 по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът се изпълнява в гр. Пловдив, където се намират седалището и адрес на управление на фирмата и е с обща продължителност от 3 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за компанията, който ще спомогне за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект от компанията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, запазване на работните места, гарантиране на нормално протичане на оперативните дейности и устойчив растеж на бизнеса.

Comments are closed.